۱۰ خرداد ۱۴۰۲

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پارس


دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پارس

دستورات جلسه مجمع عبارت است از:

در راستای اجرای ابلاغیه شماره 125074 مورخ 29 فروردین 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد فوق الذکر اساسنامه شرکت اصلاح می گردد:

اطلاح ماده 14 از اساسنامه شرکت

اطلاح ماده 18 از اسسنامه شرکت

اطلاح ماده 28 از اسسنامه شرکت