۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲

بازدید دانشجویان از پالایشگاه نفت پارس


بازدید دانشجویان از پالایشگاه نفت پارس