۱۲ بهمن ۱۴۰۱

در مجمع عمومی فوق‌العاده نفت پارس افزایش سرمایه نوزده و هشت درصدی تصویب شد


در مجمع عمومی فوق‌العاده نفت پارس افزایش سرمایه نوزده و هشت درصدی تصویب شد

 

به گزارش روابط عمومی نفت پارس ، در این مجمع در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، افزایش سرمایه 19/8 درصدی  به تصویب اکثریت سهامداران حاضر رسید.

بنابراین گزارش، افزایش سرمایه 19/8 درصدی شرکت از محل سود انباشته ، انجام خواهد شد.

سرمایه فعلی شرکت نفت پارس، 16/691/134 میلیون ریال است که با افزایش سرمایه 19/8 درصدی به منظور تحقق اهداف ، استفاده از معافیت مالیاتی ، جلوگیری از خروج وجه نقد و انجام پروژه های توسعه ای به مبلغ 20/000/000 میلیون ریال افزایش پیدا کرد.