۲۶ آبان ۱۳۹۹

بازديد شايسته از گلخانه نفت پارس


بازديد شايسته از گلخانه نفت پارس

در اين بازديد كه صبح روز دوشنبه 19 آبان ماه 1399 با رعايت كامل اصول بهداشتي و با هدف تقويت روابط بين مديران صنايع و مديران محيط زيست شهرستان و استان برگزار شد، شايسته و هيات همراه از اقدامات شركت نفت پارس در حوزه محيط زيست به ويژه گلخانه بزرگ نفت پارس بازديد كردند كه در ادامه همين بازديد واحدهاي صنعتي اين شركت از جمله كوره هاي جديد گازي كه نقش بسيار ارزشمندي در كاهش آلودگي هوا تا مطلوبترين اندازه را دارند نيز مورد بازديد و بررسي قرار گرفت.

گفتني است اين كوره ها سال گذشته با هدف كمك به كاهش آلودگي محيط زيست و تقويت شرايط موجود احداث و به بهره برداري رسيد تا سوخت گازي اين كوره ها به عنوان بهترين جايگزين سوخت هاي مايع و جامد كوره هاي قبلي شوند.

در اين بازديد سروش جلالي مدير ايمني، بهداشت و محيط زيست نفت پارس با تشريح اقدامات زيست محيطي اين شركت در حضور بازديد كنندگان به وظايف نفت پارس در حفظ محيط زيست اشاره كرد و با برشمردن برخي از اين اقدامات، شاخص هاي موجود كه نشان دهنده اهتمام اين شركت بر اين امر خطير است را يادآوري كرد.

شركت نفت پارس بزرگترين شركت توليد روانكارهاي صنعتي و خودرويي در استان است كه تاكنون بيشترين كنترل را بر روي وضعيت آلاينده هاي زيست محيطي صنايع داشته و خود را در گروه برترين شركت هاي حافظ محيط زيست قرار داده است.