۸ خرداد ۱۳۹۸

برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت نفت پارس


برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شركت نفت پارس
در اين جلسه پس از قرائت گزارش فعاليت هيئت مديره، صورتهاي مالي و سود و زيان شركت نفت پارس مطرح و به تصويب مجمع رسيد. از جمله مهمترين موارد تصويب شده تقسيم سود بين صاحبان سهام بود. در اين جلسه مقرر شد مبلغ 2300 ريال به ازاي هر سهم پرداخت شود.
همچنين موسسه حسابرسي مفيد راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي جديد انتخاب شد و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمي و كثيرالانتشار جهت درج آگهي و اطلاعيه‌هاي رسمي تعيين گرديد.