۱۴ مرداد ۱۳۹۷

تجزیه پلاستیک در خاک توسط میکروب ها


تجزیه پلاستیک در خاک توسط میکروب ها

به گزارش روز شنبه گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، پیش از این PBAT به عنوان یک ماده زیست تخریب پذیر برای تولید کمپوست شناخته شده بود، اما برای آن کاربردی در کشاورزی متصور نبود. محققان این ماده را با مقدار خاصی از ایزوتوپ کربن 13 سنتز کردند تا بتوانند تجزیه شدن کربن را در فرآیندهای مختلف تجزیه آن در محیط زیست ردگیری کنندمحققان در نمونه های خاک توانستند آثار تبدیل کربن پلیمر را به توده زیستی و انرژی و البته محصول جانبی دی اکسید کربن ردگیری کنندبر اساس تعریف زیست تخریب پذیری به معنای این است که تمام کربن موجود در پلیمر در فرآیند سوخت و ساز میکروب ها به منظور تامین انرژی و تولید توده زیستی مصرف شود. این دقیقا چیزی است که محققان سوییسی در جریان این تحقیقات نشان دادند
به اعتقاد محققان هنوز راه درازی برای از بین بردن آلودگی حاصل از صنایع جهانی پلاستیک باقی مانده، اما تجزیه پذیری پلاستیک گام اول در پیمودن این مسیر طولانی است. این اولین بار است که نتیجه یک تحقیق واقعا نشان می دهد که پلاستیک در خاک تجزیه می شودگزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science Advances منتشر شده است