۲۹ مهر ۱۳۹۵

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پارس


مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پارس

گام استوار نفت پارس در راستای پیشبرد اهداف متعالی

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پارس برگزار شد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نفت پارس با حضور 88/92 درصد سهامداران در روز سه شنبه 27/7/1395 ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزی شرکت نفت پارس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت پارس، این جلسه با حضور رئیس محترم هیئت مدیره آقای مهندس راحت به عنوان رئیس مجمع و آقایان سروری و ابوترابی به عنوان ناظرین و آقای مهندس وفائی به عنوان دبیر مجمع رسمیت پیدا کرد.

همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم موسسه حسابرسی مفیدراهبر نیز در جلسه حضور داشتند.

در این جلسه جناب آقای مهندس وفائی، مدیرعامل محترم شرکت نفت پارس گزارشی از عملکرد 6ماهه شرکت و همچنین برنامه توجیهی افزایش سرمایه و طرح های توسعه ای پیشنهادی در این برنامه را به طور مفصل تشریح فرمودند. سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و مجوز سازمان بورس قرائت گردید. در آخر نیز پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 1000 میلیارد به 2000 میلیارد ریال از محل مطالبات حاصل شده سهامداران و آورده نقدی طی 2 مرحله (مرحله اول 25 درصد و مرحله دوم 75 درصد در اختیار هئیت مدیره) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.