۲۹ مهر ۱۳۹۵

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نفت پارس


مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نفت پارس

تلاش بی وقفه مدیریت و کارکنان نفت پارس در سال 1395

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نفت پارس در روز سه شنبه 27/7/1395 ساعت 11 صبح با حضور 88/92 درصد صاحبان سهام در دفتر مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت پارس، این جلسه با حضور رئیس محترم هیئت مدیره آقای مهندس راحت به عنوان رئیس مجمع و آقایان سروری و باقری بعنوان ناظرین و آقای مهندس وفائی به عنوان دبیر مجمع رسمیت پیدا کرد.

در این مجمع که در خصوص اصلاح پاداش هیئت مدیره برگزار گردید، پاداش هیئت مدیره مصوب سال 1394 از مبلغ 600 میلیون تومان به 200 میلیون تومان کاهش یافت.