لیست مزایده و مناقصه ها

جستجو در لیست مزایده
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 فروش ديگ بخار (بويلر) ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۷ خرداد ۱۳۹۷ فروش
2 فروش ماشین آلات تولید ظروف پلاستیکی ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۳ خرداد ۱۳۹۶ فروش
جستجو در لیست مناقصه
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 واگذاری عملیات حمل منواتیلن گلایکول ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ حمل و نقل
2 واگذاري عمليات حمل اکستراکت از مبدأ پالايشگاه نفت پارس به مقصد بندرعباس ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ حمل و نقل
3 واگذاري عمليات حمل ساليانه از مبدأ پالايشگاه نفت پارس به مقصد بندرعباس ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۳ دي ۱۳۹۶ حمل و نقل
4 واگذاري عمليات حمل لوبكات و آیزوریسایكل از مبدأ پالایشگاه اصفهان به مقصد پالایشگاه نفت پارس ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ حمل و نقل
5 واگذاري عمليات حمل لوبكات و آیزوریسایكل از مبدأ پالایشگاه بندرعباس به مقصد پالایشگاه نفت پارس ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ حمل و نقل
6 واگذاري عمليات حمل ساليانه از مبدأ پالايشگاه نفت پارس به مقصد بندرعباس ۲۶ تير ۱۳۹۶ ۳ مرداد ۱۳۹۶ حمل و نقل
7 واگذاري عمليات حمل منواتيلن گلايكول (MEG) ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ حمل و نقل
8 واگذاري عمليات حمل لوبكات و آیزوریسایکل از مبدأ پالايشگاه تهران به مقصد پالايشگاه نفت پارس ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ حمل و نقل
9 تامين ملزومات توليد سال 96-كارتن كوارات و گالن فلزي ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۵ اسفند ۱۳۹۵ خدمات
10 تامين ملزومات توليد سال 96 چاپ ورق كوارت و گالن ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۵ اسفند ۱۳۹۵ خدمات
11 تامين ملزومات توليد سال 96-پالت چوبی ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۵ اسفند ۱۳۹۵ خدمات
12 تامين ملزومات توليد سال 96-قوطی فلزی ۱ اسفند ۱۳۹۵ ۵ اسفند ۱۳۹۵ خدمات