هیات مدیره

هیات مدیره

 • پرويز راحت
  • رئیس هیئت مدیره
  • نماينده : شركت گروه توسعه انرژی تدبير
 • حسن وفايی
  • مديرعامل و عضو هيئت مديره
  • نماينده : شركت توسعه حفاری تدبير
 • محمد طالبی
  • نایب رئیس هیئت مدیره
  • نماينده : شركت سرمايه گذاری ملی ايران
 • مرتضی يوسفی
  • عضو هیئت مدیره
  • نماينده : شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا
 • امين اله اسكندری
  • عضو هيئت مديره
  • نماينده : شركت پارس بازرگان