گواهی نامه

ISO 16949 : 2009

ISO 16949 : 2009

سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودروسازي ISO16949:2009

ایزو ۱۶۹۴۹|iso 16949 ورژن ۲۰۰۹ آخرین ویرایش سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۱۶۹۴۹|iso 16949 در صنعت خودروسازی می باشد ISO/TS 16949:2009 مرتبط با ایزو ۹۰۰۱ ورژن ۲۰۰۸، الزامات سیستم مدیریت کیفیت در طراحی ،توسعه و تولید محصولات مرتبط با خودروسازی را تعریف می کند . در زنجیره تامین خودروسازی کارایی دارد. گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ برای شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو شامل قطعه سازان و کارخانجات تولیدو مونتاژ کاربردی می باشد.ایزو ۱۶۹۴۹ یک مشخصه فنی است که توسط IATF و نمایندگانی از ISO/TS 176 و انجمن تولید کنندگان خودرو ژاپن JAMA تهیه گردیده است .نیازمندی های خاص استاندارد ISO 9001:200۸ به این استاندارد اضافه شده و در داخل کادر قرار دارد .این استاندارد از به هم پیوستن و هماهنگ شدن استاندارد های تضمین کیفیت ،CCFA ،VDA ،QS 9000، بوجود آمده است. ISO/TS به عنوان مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که مورد قبول شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است.